Pešterska visoravan

Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1150-1250m) u jugozapadnoj Srbiji, jugoistočno od Sjenice, a severozapadno od Tutina. Pešterska visoravan je izvorište treseta koji svojim bio-potencijalom spada u nakvalitetniji treset, kako u Evropi, tako i u svetu. Bogata je suvatima za ispašu ovaca (kraj je poznat po proizvodima koji dolaze od peštersko-sjeničkih ovaca ili peštersko-tutinskih ovaca , poput pešterskog sira). Pešterska visoravan sadrži i Peštersko polje (nadmorska visina od 1150m), površine od 63 kvadratnih kilometara. Pešterska visoravan sadrži mnoge ponornice, od kojih je najveća Borovštica. Stanovništvo čine Bošnjaci i Srbi, a ima i nešto Albanaca na krajnjem istoku oblasti (prema Kosmetu).

Arheolozi Muzeja Ras su 2013. pronašli ostatke staroslovenskih hramova na pešterskoj visoravni.