Plačkovica

Plačkovica je srednje visoka planina u istočnom delu Severne Makedonije.
Planina se uzdiže između, strumičko - radoviške kotline na jugu i kočanske kotline na severu, u pravcu severozapad - jugoistok. Dužina glavnog planinskog grebena iznosi 34 km. Kanjonom Zrnovske reke, planina Plačkovica je podeljena na dva dela, istočni i zapadni. Zapadni deo je niži, sa najvišim vrhom Turtel od 1.689 m. Na istočnom delu planine nalazi se najviši vrh planine Lisec, 1.754 m., a slede ga vrhovi; Čupino Brdo 1.725 m., Bel Kamen 1.707 m. i Kara Tepe od 1.625 m.

Planina je građena od kristalastih škriljaca i granita. Ima mnogo vodenih tokova pritoka Bregalnice i Strumice. Severne padine su pokrivene šumom, a najviša područja su pod pašnjacima.

Lisec je popularan među lokalnim planinarima i penjačima. Nije neobično naići na sneg na vrhu Liseca čak i u junu. Ispod vrha, nalaze se dva planinarska doma: Vrteška sa severne štipske strane i Džumaja sa južne radoviške strane.