Sjekirica

Sjekirica je planina na severoistoku Crne Gore, severno od varošice Murine, na desnoj strani reke Lima. Najviši vrhovi su Prijedolska glava (2003m) i Radunovića glava (1990m)