Skopska Crna Gora

Skopska Crna Gora (mkd. Скопска Црна Гора), često zvana i samo kao Crna Gora (alb. Mali i Zi, tur. Karadağ), po predanju Sveta Gora (kako su je vekovima nazivali) ili istorijski Karadag (tur. Karadağ = „Crna Gora“, alb. Malet e Karadakut), je srednje visoka planina na jugu Srbije i severu Severne Makedonije. Skopska Crna Gora je ime planine ali i jedne oblasne celine koju karakterišu etnografske, folklorne i dijalektske osobenosti.
Planina Crna Gora se izdiže iz skopske doline (na jugu), Kumanovske kotline (na istoku), Gnjilanske kotline (na severu) i doline reke Lepenac (na zapadu). Planina se proteže u pravcu jugozapad-severoistok, najviši vrh je Ramno sa 1.651 m. Kanjonom Lipkovske reke, koja izvire na planini, Skopska Crna Gora podeljena je na dva dela: viši zapadni i niži istočni, zvani — Karadag (tur. Karadağ = „Crna Gora“). Na padinama Crne Gore leže gradovi:

Skoplje (na jugu),
Kumanovo (na istoku),
Kačanik (na zapadu) i
Gnjilane (na severu).