Suva planina

Suva Planina je planina u jugoistočnoj Srbiji duga 45 km, a široka 15 km. Počinje istočno od Niša, a završava se jugozapadno od Babušnice u Lužničkoj kotlini gde protiče reka Lužnica.

Najviši vrh Suve Planine je Trem, visok 1810 m, a ostali vrhovi su Đorđina čuka (1.734 m), Golemo Stražište (1.714 m), zatim Litica (1.683 m) i Sokolov kamen(1.523 m). Najatraktivniji vrh za alpiniste je teško pristupačni Mosor na 984 m nadmorske visine. Severozapadni deo planine je lanac od vrha Trem do vrha Mosor dok je južni deo planine visoravan sa puno nižih vrhova na nadmorskoj visini od 1000 do 1600 m/nv. pretežno obrasla mešovitom šumom sa mešavinom klekove šume. Veći vrhovi u južnom delu planine su Glogov vrh (1.206 m), Golemi vrh (1.535 m), Litica (1.683 m) i Divna Gorica (1.389 m). Suva planina spada u krečnjačke planine.