Tara

Sve su ređe destinacije netaknute prirode, a takva je planina Tara. Nalazi se u zapadnoj Srbiji, bogata veoma gustim četinarskim i listopadnim šumama. Ako se zapitate šta je najpoznatije na šta možete naići na Tari - to je Pančićeva omorika. Pančićeva omorika je endemo-reliktna vrsta...

Sve su ređe destinacije netaknute prirode, a takva je planina Tara. Nalazi se u zapadnoj Srbiji, bogata veoma gustim četinarskim i listopadnim šumama. Ako se zapitate šta je najpoznatije na šta možete naići na Tari - to je Pančićeva omorika. Pančićeva omorika je endemo-reliktna vrsta...