Vitorog

Vitorog je planina u Bosni i Hercegovini sa najvišim vrhom od 1.907 m nadmorske visine. Nalazi se na tromeđi općina Glamoč, Kupres i Šipovo i predstavlja jednu od tačaka granice između bosanskohercegovačkih geografskih regija Bosne i Hercegovine.
Nalazi se na u centralnom dijelu planinskog lanca Dinarida, a s obzirom na to da je na granici dvije regija klimatski različitih, na njegovom vrhu miješaju se uticaji kontinentalne i sredozemne klime. Planina je bogata raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom. Unutar planine nalazi se Vaganska pećina.