Zelengora

Jedna od najlepših planina u Dinaridima, planina Zelengora, se nalazi u središnjem djelu ovog sistema. Celom svojom površinom je u okviru NP“Sutjeska“.

Sa južne strane oivičena je gornjim tokom Neretve, ispod Gredelja sa zapada Jelečkim planinama Husadom i Radomišljom, sa severa Vrbničkom rijekom i planinom Malušom, a sa istoka rekom Sutjeskom. Podlogu krečnjaku (različite starosti) čine verfenski škriljci i pješčari, što ukupno čine vodoodržive naslage iz kojih izbijaju brojni izvori, bistre i hladne vode. Izvorska voda na pojedinim mjestima i leti zna biti na plus četiri do plus šest stepeni.

Zelengora je ,zapravo jedna ogromna visoravan, sa više oštrih grebena, od kojih su najpoznatiji: Dumoš (1879 m), Javić (1879 m), Košuta (1871 m), Uglješin vrh na Tovarnici (1858 m), Videž (1914 m), Stog (1821 m) i najvisočiji Bregoč 2015m.

Zelengora je pokrivena šumama, pašnjacima, cvijetnim planinskim poljima pa se stoga i zove Zelengorom .

Nekada su se po njenim pašnjacima napasala hiljade grla stoke gdje su pastiri dolazili i sa drugih krajeva dogoneći stoku katunima u periodu maj-oktobar.

Bezbroj je vrsta bilja na Zelengori, počev od gorskog cveća: encijana, arnike, margarite, maćuhice, zvončaca, rozike.. .više vrsta čaja: majčina dušica, hajdučka trava, kantarion, pelin, kiprovina, čelebi grane, arhis(salep), brusnica i mnogi drugi.

Tu se nalaze sve vrste trava koje stoci trebaju počev od planinske vlasulje do tipca i drugih.