Rafting Limom

Najuzbudljivija reka za rafting - Lim.

Prođite ceo tok Lima za 3 dana, gornji tok Lima za 2 dana ili donji tok Lima

 

Informacije na :

info@tifran.org

063/211-648

064/6155-279