Lim - rafting - 2 dana (gornji tok)

PLAN AKCIJE :

1. dan

-  dolazak u Plav u prepodnevnim satima

-  sigurnosna obuka

rafting Limom na deonici Plav - Andrijevica u dužini od 23 km i trajanju od 3-4 sata

-  slobodno vreme

-  noćenje

2. dan

-  rafting Limom na deonici Berane - Tifran u dužini od 6 km i trajanju od 45 minuta

(po dogovoru umesto prolaska kroz Tifran, grupa može da ponovi rafting na deonici Plav - Andrijevica, ili se može organizovati rafting Limom na deonici Kumanica-Brodarevo (12 km) ili rafting Ibrom na deonicama Batrage-Ribariće (8 km) ili Ušće-Polumir (10 km) ukoliko grupa putuje zajedno prema Beogradu)

-  dolazak na cilj, kraj raftinga

CENA - 50 evra po osobi

(minimalna grupa - 6 ljudi)

Opis gornjeg toka Lima

Opis Tifrana


U cenu je uključeno :

-  2 raftinga (prvi dan Plav-Andrijevica, drugi dan deonica po izboru), korišćenje kompletne opreme za rafting i usluge vodiča čamca

U cenu nije uključeno :

-  prevoz iz Beograda (30 evra) ili drugog grada do Plava

-  hrana (u svim mestima kroz koje se prolazi ima veliki broj kafana sa dobrim izborom hrane i vrlo povoljnim cenama)